Nenašli ste požadovaný materiál alebo máte záujem o ďalšie objemové zľavy? Potrebujete poradiť alebo máte špeciálnu otázku?
Vyžiadajte si našu cenovú ponuku na stavebný materiál
Máte cenovú ponuku? Dojednáme za Vás nižšiu cenu!

Prehľad základných murovacích materiálov

16.apríl 2018

Pri plánovaní stavby domu vždy zvažujeme, z akého materiálu ho postavíme. Náklady na materiál hrubej stavby sa pohybujú od cca 7 do 15% z celkovej ceny stavby. Na trhu existuje široké spektrum murovacích materiálov. Žiadny z nich však nemôžeme označiť za zlý, zlé môže byť len jeho použitie.  

Stavebný materiál ovplyvňuje nielen stabilitu, ale aj životnosť, klimatickú pohodu a hodnotu celého domu. Navyše murivo je jediná vec, ktorá sa počas užívania domu už časom nedá vymeniť, preto je nutné zvážiť veľa dôležitých aspektov, ktorými sú:

 • spôsob a rýchlosť realizácie
 • životnosť konštrukcie
 • tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie
 • únosnosť konštrukcie
 • komplexnosť sortimentu (nadväzujúce nosné preklady, stropné konštrukcie, priečkovky pod.)
 • možnosť následných stavebných úprav
 • akumulácia tepla
 • difúzne schopnosti (prestup vodných pár)
 • zvukovo izolačné vlastnosti
 • náklady na obstaranie
 •  

  Materiály bez tepelnoizolačnej funkcie
  Obyčajné pálené tehly, vápennopieskové tehly, betónové tvárnice, nepálená hlina, kameň

  Materiály s tepelno izolačnou funkciou
  Drevo, ľahčené betóny, dierované tehlové bloky, plynosilikáty, netradičné materiály (pemza, slama ...)

   

  Pálené tehly

  Tehly používame pri nosných aj nenosných konštrukciách. Na tehly modulovo nadväzujú napríklad nosné preklady, stropné konštrukcie alebo priečkovky, čo zaisťuje komplexnosť celého systému.
  Pri výbere materiálu pre vašu stavbu si zmapujte široký sortiment na trhu a v spolupráci s projektantom vyberte ten najvhodnejší. Ak sa rozhodnete pre tehly, k dispozícii máte tehly pevné, dierované, nosné, brúsené, obvodové, priečkovky, lícovky, komínovky atď. Pomer kvality a ceny by ale mal byť úmerný povahe stavby. Je zbytočné kupovať drahé murivo pri stavbe chaty a naopak, stavať rodinný dom z lacných tehál.

  Z hľadiska požiarnej odolnosti patria tehlové steny k tým najspoľahlivejším. Murivo z tehál je nehorľavé a neumožňuje šírenie plameňa. Tehla je prírodný materiál, ktorý minimálne zaťažuje životné prostredie.

   

  Plné tehly

  Klasická plná tehla sa už v súčasnosti veľmi nepoužíva. Je to síce osvedčený a trvanlivý materiál, v porovnaní s inými stavebnými materiálmi má horšie tepelno izolačné vlastnosti. Pri použití klasických tehál je potrebné múr opatriť tepelnou izoláciou, čo stavbu nielen predraží, ale aj predĺži čas jej realizácie. Musíte rátať s tým, že s plnou tehlou je stavanie pomerne pracné, pretože musíte murovať s viditeľne premaltovanými škárami. Takáto konštrukcia je náročná nielen na spojovací materiál (maltu), ale aj na presné prevedenie. Z plných tehál sa najčastejšie realizujú stavby komínov, plotových múrikov alebo pohľadové režné murivo.

   

  Výhody muriva z plných tehál

  • dobré tepelno akumulačné vlastnosti 
  • vysoká trvanlivosť
  • dobré zvukovo izolačné vlastnosti
  • objemová stálosť
  • vysoká požiarna odolnosť
  • ekologická nezávadnosť
  • všeobecne známy a osvedčený materiál

   

  Nevýhody muriva z plných tehál

  • horšie tepelnoizolačné vlastnosti
  • vyššia spotreba maltovej zmesi
  • menej vhodné pre svojpomocnú stavbu
  • väčšia pracnosť (výroba maltovej zmesi)
  • cena

   

   

  Tehly typu THERM

  Tehly s označením THERM sú tehly s vyššími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Štruktúru týchto tehál tvorí špeciálna mriežka so sústavou zvislých dutín a materiál, do ktorého sa pri výrobe primiešavajú horľavé prímesi. Výsledkom je tehla, ktorá dobre izoluje, má dobré akustické vlastnosti, bez problémov zvláda kolísanie vlhkosti vzduchu a menej zaťažuje podklad, pretože je ľahšia. Tieto tehly bývajú opatrené po stranách perom a drážkou, čo podstatne spresňuje prácu a šetria spojovací materiál. Relatívnou novinkou na trhu sú tehly typu therm superizolačné, ktoré sú v názve označené písmenami Si.

  Stavba z prvkov Therm si ale vyžaduje presnú prácu s dodržaním mnohých pravidiel a limitov. Každá časť stavby ako je napríklad okolie okien, stropné nosníky, roh obvodovej steny má svoju špecifickú tvarovku. V prípade nedodržania týchto pravidiel hrozí výskyt tepelných mostov a mnohých ďalších porúch. Nevýhodou prvkov Therm je ich krehkosť a náchylnosť k popraskaniu.

   

  Výhody murovacích prvkov typu Therm

  • dobré tepelnoizolačné vlastnosti 
  • dobré zvukovoizolačné vlastnosti
  • objemová stálosť
  • pevnosť 
  • vysoká trvanlivosť
  • ekologická nezávadnosť
  • vysoká požiarna odolnosť
  • komplexnosť systému
  • nízky difúzny odpor (dobrý prestup vodných pár)

   

  Nevýhody murovacích prvkov typu Therm

  • väčšia pracnosť (výroba maltovej zmesi)
  • krehkosť
  • vyššia hmotnosť
  • horšie tepelne akumulačné vlastnosti
  • nutné dodržať presný technologický postup
  • vyššia cena

   

   

  Brúsené tehly

  Tento murovací materiál je v súčasnej dobe veľmi obľúbený. Tieto tehly sú presne zabrúsené na určitú výšku, výborne do seba zapadajú a na ich spájanie stačí 1 mm ložnej vrstvy (tzv. tenkovrstvové murovanie). Tenkovrstvové murovanie zabezpečuje podstatnú úsporu spojovacieho materiálu aj času, pretože sa okrem samotného murovania zrýchľuje aj vysychanie hrubej stavby.

  Brúsené tehly majú množstvo doplnkových formátov, napr. rohovky, preklady, tehly koncové a koncové polovičné so špeciálnou kapsou pre vloženie izolantu. Ak spojíte kvalitnú prácu s týmto komplexným systémom, vznikne jednoliata konštrukcia bez nežiadúcich tepelných mostov.

   

  Výhody murovania z brúsených tehál v porovnaní s tehlami pre klasické murovanie na maltu

  • znižuje prácnosť oproti nebrúseným blokom až o 25%
  • vyššia rýchlosť murovania
  • nižšia spotreba spojovacieho materiálu (malty) až o 80%
  • menej náročné vybavenie staveniska
  • eliminácia čiastkových tepelných mostov v ložných škárach medzi jednotlivým vrstvami tehál
  • nízka vlhkosť hotového muriva
  • zníženie počtu prasklín na omietke
  • minimum následných upratovacích prác

   

   

  Pórobetón

  Tento stavebný materiál bol ešte v nedávnej minulosti označovaný ako plynosilikát. Ide o ľahké porézne tvárnice s hladkým povrchom a jemnou štruktúrou. Materiál tvoria prírodné suroviny - kremičitý piesok, cement, vápenec a voda. Pri šedej variante je kremičitý piesok nahradený elektrárenským popolčekom. Materiál je odľahčený plynom, ktorý plní funkciu prirodzeného tepelného izolantu.

  Najprv sa pórobetón používal ako nenosný tepelnoizolačný materiál. V súčasnosti však ide o plnohodnotný komplexný systém, ktorý je určený pre celú hrubú stavbu. V sortimente výrobcov pórobetónu nájdete aj ďalšie murovacie prvky ako sú priečkovky, preklady alebo stropné dielce.

  Práca s týmto stavebným materiálom je veľmi rýchla a jednoduchá. K dispozícii máte tvárnice pre presné murovanie v dvojitom prevedení. Môžete použiť úplne hladké, alebo so systémom pero-drážka na bokoch, ktoré umožňujú pokladať susediace tvárnice aj bez lepenia. Dielce sa murujú klasickým spôsobom na tenkovrstvovú maltu alebo sa modernejšie lepia špeciálnymi tenkovrstvovými tmelmi. Typickou vlastnosťou tohto materiálu je výborná opracovateľnosť. Dielce sa dajú rezať obyčajnou pílou, hobľovať a ľahko sa do nich vŕta. Vytvorenie drážok pre rozvody vody alebo elektriny sú otázkou veľmi krátkeho času.

  Nevýhodou tohto materiálu je pevnosť v tlaku, ktorá však nevadí pri stavbe bežných rodinných domov. Ak však plánujete viac ako 4 poschodovú stavbu, zvoľte radšej iný materiál. Ďalším negatívom tohto materiálu je zvýšená nasiakavosť vyžadujúca dokonalú hydroizoláciu. Pórobetón tiež horšie akumuluje teplo a chlad a má horšie akustické vlastnosti.

  Pórobetónové tehly a tvarovky sú vyrábané v niekoľkých pevnostných triedach P2 - P6, kde číslo označuje pevnosť v tlaku v MPa (napr. P4 - 4 MPa). Čím vyššie číslo, tým vyššia pevnosť v tlaku. Môžete sa stretnúť aj s označením P2-500, kde číslovka označuje objemovú hmotnosť materiálu v kg / m3

   

  Výhody pórobetónu

  • dobré tepelnoizolačné vlastnosti 
  • vhodné pre stavbu svojpomocne
  • absencia mokrého procesu (lepidlo miesto malty)
  • komplexný systém
  • jednoduché dokončovacie práce (osadzovanie inštalácií a pod.)
  • ľahké opracovanie materiálu (oblé steny, šikminy, klenby a pod.) 
  • vysoko presný materiál
  • ľahký (nižšie náklady na dopravu)
  • dobrý povrch pre omietky
  • minimum odpadu
  • nehorľavý a ekologický materiál
  • cena

   

  Nevýhody pórobetónu

  • horšie tepelno akumulačné vlastnosti
  • horšie zvukovoizolačné vlastnosti
  • nesmie sa kombinovať s iným materiálom (napr. s tehlou)
  • menšia pevnosť v tlaku
  • potreba dodržania technologických postupov (hrozia trhlinky v omietke)
  • citlivejšie na vlhkosť - nasiakavosť - objemové zmeny (nutná dokonalá hydroizolácia)
  • veľké množstvo zabudovanej vody z výroby
  • poruchy dotvarovania (trhlinky)
  • vyšší difúzny odpor (obmedzený prestup vodných pár)

   

   

  Debniace tvárnice

  Debniace tvárnice patria primárne do skupiny základového muriva, ale moderné stavebníctvo začína tento systém používať aj pre obvodové a vnútorné steny, oporné múry, priečkovky, oplotenie a pod. Stratené debnenie v podstate nahrádza klasické drevené debnenie (tzv. "šalung"), ktoré sa predtým vyrábalo z drevených dosiek a vylievalo betónom. Hlavnou zmenou oproti "šalungu" je vytvorenie trvale zabudovaného debnenia pre nosnú betónovú výplň stien a stropov.

  Základom tejto konštrukcie sú duté tvárnice vyrobené z betónu, penového polystyrénu, alebo štiepky (drevo) cementu. Tvárnice sa spájajú na sucho na zámok a následne vylievajú betónovou zmesou (pre zvýšenie pevnosti sa môže vkladať oceľová výstuž). Vzniká tak ucelená bezšpárová konštrukcia, ktorá je známa svojou vysokou pevnosťou. Niektoré systémy strateného debnenia môžu byť doplnené o tepelnú izoláciu, ktorá podstatne zlepšuje ich tepelnoizolačné vlastnosti.

  Technologický postup výroby a murovanie zaisťuje veľmi dobré technické vlastnosti výrobkov - trvanlivosť, rozmerovú presnosť, minimálnu nasiakavosť a ekologickú nezávadnosť. Naviac sa celá stavba podstatne zrýchľuje a zlacňuje úsporou malty a betónovej zmesi.

   

  Výhody systému debniacich tvárnic

  • dobré tepelnoizolačné vlastnosti
  • dobré zvukovoizolačné vlastnosti
  • eliminácia tepelných mostov
  • vysoká presnosť stavebnicových systémov
  • rýchlosť výstavby
  • relatívne malá hrúbka steny
  • vysoká požiarna ochrana
  • ideálny podklad pre soklové omietky alebo hydroizoláciu
  • cena

   

   

  Nevýhody systému debniacich tvárnic

  • vyššia prácnosť murovania
  • zaistenie dopravy betónovej zmesi
  • väčšia hmotnosť jednotlivých prvkov
  • pracné dodatočné úpravy a dokončovacie práce
  • vyšší difúzny odpor (obmedzený prestup vodných pár)

   

   

  Vápennopieskové tehly

  Ide o šedobiely stavebný materiál, ktorý je vyrobený z lisovaného jemného kremičitého piesku a mletého nehaseného vápna s vodou. Tento stavebný materiál má veľmi dobré tepelné a zvukovo izolačné vlastnosti kombinované s vysokou únosnosťou a akumulačnou schopnosťou.

  Vápennopieskové tehly sa používajú pre obvodové aj vnútorné murivo, nosné aj výplňové deliace steny. Okrem bežných rozmerov sa v sortimente nachádzajú aj rôzne tvarovky, vencovky, vyrovnávacie tehly a pod. Tehly sú vyrábané plné aj dierované, s bočnými drážkami aj nenasiakavé, príp. v mrazuvzdornej úprave.

  Tieto tehly majú dokonalé hrany a presné rozmery. Hladký, prípadne režný povrch pôsobí veľmi dekoratívne aj v interiéri. Okrem toho je možné zafarbiť ich do iného farebného odtieňa - okrem klasického červeného napr. do zeleného a pod.

   

  Výhody vápennopieskových tehál

  • dobré tepelne akumulačné vlastnosti
  • dobré zvukovoizolačné vlastnosti
  • vysoká pevnosť
  • relatívne malá hrúbka steny
  • nízka nasiakavosť
  • široký sortiment murovacích prvkov
  • presné rozmery
  • možnosť dofarbenia podľa potreby
  • nehorľavé
  • ekologický materiál
  • cena

   

   

  Nevýhody vápennopieskových tehál

  • horšie tepelnoizolačné vlastnosti
  • vyšší difúzny odpor (obmedzený prestup vodných pár)
  • väčšia pracnosť (výroba maltovej zmesi)

   

  Príklady tepelnoizolačných vlastností vybraných murovacích materiálov:

  Materiál                                        Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W / m.K]
  Penový polystyrén PPS                   0,03 - 0,05
  Pórobetón                                     0,12 - 0,23
  Dierované tehlové bloky THERM      0,13 - 0,7
  Vápennopiesková tehla                  0,5 - 1,3
  Plná pálená tehla                           0,6 - 0,8
  voda                                             1
  Betón                                           1,2 - 1,7
  železo                                          73

  Tepelnoizolačné hodnoty jednotlivých materiálov je možné podstatne zlepšovať použitím vhodnej izolačnej vrstvy.

   

  V našom eshope môžete požiadať o nezáväznú cenovú ponuku na murovacie materiály, pomôžeme vám vypočítať správne množstvo a ak potrebujete, poradíme vám aj s výberom vhodného materiálu


  Energetický certifikát

  27.6.2016 Predávate, kolaudujete alebo prenajímate vašu stavbu? Nenechávajte to na náhodu, ale využite túto službu. Dodržte zákon 555/2005 Z.z. a dajte si vypracovať energetický certifikát: a) pri kolaudácií ­ pre novostavby alebo pre rekonštrukcie budovy b) pri... viac

  Minerálne vaty ISOVER až so 40% zľavou!

  20.5.2015 Pripravili sme pre vás špeciálnu ponuku - minerálne vaty značky ISOVER z našej aktuálnej ponuky si v tomto období môžete zakúpiť až so 40% zľavou! Ak sa potrebujete poradiť pri výbere materiálu alebo výpočte množstva, kontaktujte nás na našej... viac

  Výhodná akcia na YTONG !

  6.10.2013 Chystáte sa stavať dom a váhate, aký materiál použiť na hrubú stavbu? Práve pre Vás tu máme akciu na pórobetón Ytong až do 35% ! Práca s týmto materiálom je jednoduchá,presná a rýchla, čo sa odzrkadlí aj na cene práce.... viac
  Partneri